Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chorkowy oferuje Państwu dogodny i przejrzysty system wzajemnych rozliczeń. Dokładamy staranności aby już na początku współpracy znana była Państwu przybliżona wysokość wynagrodzenia za prowadzenie zlecanej sprawy.

Opłaty za usługi prawne są zróżnicowane w zależności od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, stopnia skomplikowania, wartości przedmiotu sprawy oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy. Indywidualną i szczegółową kalkulację honorarium otrzymają Państwo niezwłocznie po przeanalizowaniu dokumentów i stanu faktycznego sprawy.
Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową lub może być liczone według stawki godzinowej.

Osoby indywidualne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z możliwości zapłaty ustalonej kwoty wynagrodzenia w ratach. Liczba rat i terminy spłat ustalane są bezpośrednio z klientem.

Stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalane są na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 Nr. 163 poz. 1349) w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.