Prawnik prawo pracy

  • Wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
  • Reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach przed sądami
  • Negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę
  • Opracowywanie projektów kontraktów menadżerskich oraz umów zawieranych z członkami władz spółek
  • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
  • Przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i porozumień
  • Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę
  • Prawnik prawo pracy Wrocław, dolnośląskie