Prawnik prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu wszystkich dziedzin obejmujących prawo cywilne w tym:

  • Reprezentacja klienta w sprawach o zapłatę (postępowanie przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska)
  • Dochodzenie odszkodowań
  • Prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych
  • Prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, wydziedziczenie, zachowek, dział spadku, zniesienie współwłasności, zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie, spis inwentarza, dochodzenie roszczeń z masy spadkowej i inne)
  • Sporządzanie projektów i opiniowanie umów sprzedaży, zlecenia, agencyjnej, dostawy, o roboty budowlane i innych
  • Reprezentacja klienta w sprawach wieczystoksięgowych
  • Zapraszamy – prawnik prawo cywilne Wrocław, dolnośląskie