Prawnik prawo administracyjne

  • Reprezentacja w sprawach administracyjnych na etapie postępowania sądowo-administracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Przygotowywanie projektów pism, podań i wniosków składanych do organów władzy publicznej
  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia organów administracyjnych