Prawnik prawo spółek i prawo gospodarcze

  • Pełna obsługa prawna przedsiębiorstw
  • Kompleksowe przygotowywanie opinii prawnych
  • Przygotowywanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym
  • Opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym
  • Doradzanie w zakresie wyboru optymalnej formy zabezpieczenia umów
  • Analiza dokumentów pod kątem ich poprawności i ryzyka dla klienta
  • Opracowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych (statutów, regulaminów, protokołów zgromadzeń, protokołów posiedzeń organów)
  • Obsługa spraw wymagających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Reprezentacja podmiotów w postępowaniu przed sądami, urzędami, organami administracji; prowadzenie spraw
  • Prowadzenie negocjacji

Na życzenie klienta Kancelaria opracuje program szkoleń prawnych dostosowanych do jego branży, specyfiki działania i problemu.
Prawnik prawo spółek Wrocław – zapraszamy