Prawnik prawo rodzinne

  • Reprezentacja w sprawie o rozwód (rozwód z winy małżonka, bez orzekania o winie)
  • Reprezentacja w sprawie o separację
  • Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków
  • Prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • Prowadzenie spraw o alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku)
  • Prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie (częściowe/całkowite)
  • Sprawy o pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
  • Sprawy o ustalenie/zmianę/zakaz kontaktu z dzieckiem
  • Prawnik prawo rodzinne, rozwód – Wrocław, dolnośląskie