aktualności

blog

Skorzystaj z ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową.

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych na działalność badawczo – rozwojową.
Z tą bowiem datą wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U.2015.1767)
Nowe regulacje zakładają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) od 10 do 30 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, a za taką ustawodawca uznaje „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” (art. 4a pkt 26 – 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.2014.851).

więcej...